• facebook
  • google
  • twitter

Astma ja suun terveys

  • Posted on: 2.3.2017
  • By:

Inhaloitavien astmalääkkeiden käyttö voi vaikuttaa myös suun terveyteen. Astmaatikon vaivana saattavat olla erityisesti suun kuivuminen ja kohonnut kariesriski. Lääkkeenoton oikea tekniikka vähentää lääkkeiden haitallisia suuvaikutuksia.

Astma ja suun terveys

Siitepöly aiheuttaa usein astmaatikolle oireilua.

Mikä astma on?

Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, jota sairastaa Suomessa arviolta noin 10 % väestöstä. Astma aiheuttaa keuhkojen limakalvoilla tulehdustilan, minkä seurauksena keuhkoputket supistelevat ja ahtautuvat.

Astman oireet ovat erilaisia potilaasta riippuen, mutta tyypillisimpiin oireisiin kuuluvat esimerkiksi yskä, limaneritys ja hengitysoireet, kuten hengenahdistus. Astman oireet voivat ilmetä esimerkiksi rasituksen yhteydessä tai erilaisten ärsykkeiden myötä, kuten pölyn, tupakansavun tai kylmän ilman vaikutuksesta. Astman lääkkeellisessä hoidossa tärkeintä on astmatulehduksen rauhoittaminen inhaloitavan eli sisään hengitettävän kortisonin avulla.

Astma ja suun terveys

Vaikka astma ei itsessään aiheuta oireita suussa, voivat astmaan käytettävät inhaloitavat lääkkeet vaikuttaa myös suun terveyteen. Hengitettävät lääkkeet voivat esimerkiksi alentaa suun pH:ta, vähentää syljeneritystä ja lisätä hampaiden reikiintymisen riskiä. Koska astmalääke otetaan suun kautta sisäänhengityksen myötä, jää suuhun helposti jäämiä peruslääkkeen sisältämästä kortikosteroidista, mikä puolestaan voi altistaa suun sieni-infektioille.

Suun kuivuminen

Moni astmaatikko kärsii syljenerityksen vähenemisestä eli hyposalivaatiosta, joka johtaa kuivan suun tunteeseen. Syljen tehtäviin kuuluu suun limakalvojen suojaaminen ja suun huuhtominen haitallisista mikrobeista, ja siksi syljenerityksen vähentyessä suu on alttiimpi haavaumille ja tulehduksille. Lisäksi syljenerityksen väheneminen yhdessä madaltuneen pH:n kanssa lisää hampaiden kiillevaurioiden riskiä.

Hengitettävien lääkkeiden käytön lisäksi astmapotilaan suu voi kuivua myös hengitystekniikan myötä: jos nenä tuntuu tukkoiselta, saattaa astmaatikon olla helpompaa hengittää suun kautta. Suuhengitys voi kuitenkin saada suun kuivumaan ja vähentää syljen suojaavaa vaikutusta erityisesti etuhampaiden alueella. Lue lisää kuivasta suusta.

Hampaiden reikiintyminen

Tutkimusten mukaan astmaatikoilla hampaiden reikiintymisriski on kohonnut kaksinkertaiseksi terveeseen väestöön verrattuna. Myös hampaiden reikiintyminen liittyy syljenerityksen vähenemiseen ja suun pH:n alenemiseen, minkä johdosta suuhun muodostuu otolliset olosuhteet kariesbakteerien lisääntymiselle. Lisäksi monet inhalaatiolääkkeet sisältävät maitosokeria eli laktoosia, joka toimii suussa muiden sokereiden tavoin ja voi siten osaltaan lisätä hampaiden reikiintymisriskiä.

Astmaatikon suun terveyden omahoito

Koska lääkeaineiden jäämät voivat aiheuttaa suussa erilaisia oireita, kannattaa astmaatikon perehtyä huolellisesti oikeaan lääkkeenottotekniikkaan. Lääke tulisi saada kulkeutumaan keuhkoputkistoon niin, ettei sitä jää suun limakalvoille. Suun terveydentila kannattaa käydä tarkistuttamassa säännöllisesti lääkkeiden suuvaikutusten takia.

Astmaatikon suun omahoito:

  • Hampaat harjataan fluoripitoisella hammastahnalla ennen lääkkeen ottamista.
  • Inhaloitava lääke otetaan oikealla tekniikalla.
  • Lääkkeen ottamisen jälkeen suu huuhdotaan vedellä huolellisesti.
  • Suun huuhtomisen jälkeen voi ottaa ksylitolipurukumin tai -pastillin.
  • Astmaatikon on hyvä juoda runsaasti vettä päivän mittaan suun kuivumisen ehkäisemiseksi. Myös kuivan suun hoitoon tarkoitetuista itsehoitotuotteista voi olla apua.

 

Lue lisää aiheesta:

Karies eli hampaiden reikiintyminen

Kiilteen liukeneminen eli hammaseroosio

Pahanhajuinen hengitys eli halitoosi

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II