• facebook
  • google
  • twitter

Hammasperäisten infektioiden hoito

  • Posted on: 27.7.2017
  • By:

Suu ja yleisterveys

Äkillinen hampaasta leviävä infektio vaatii pikaisia toimenpiteitä. Muun muassa suun alueen turvotus sekä vaikeudet hengityksessä ja nielemisessä voivat kertoa hammasperäisestä infektiosta.

Mistä hammasperäinen tulehdus johtuu?

Usein suun alueella ilmenevien äkillisten tulehdusten jäljet johtavat tulehtuneeseen hampaaseen. Suun alueen tulehduksen taustalla voi olla esimerkiksi hoitamaton parodontiitti eli kiinnityskudosten tulehdus, hammasytimen tulehdus, hampaan poiston jälkeinen poistokuopan tulehdus tai hampaan vaillinaiseen puhkeamiseen liittyvä tulehdus eli perikoroniitti. Myös erilaiset hammastraumat voivat olla taustatekijänä hammasperäisen infektion syntymiselle. Vakavat hammasperäiset infektiot ovat suhteellisen harvinaisia, mutta esimerkiksi tietyt kehon immuunijärjestelmää heikentävät hoidot tai sairaudet voivat aiheuttaa potilaalle kohonneen tulehdusriskin myös suun alueella.

Hammasperäisen infektion oireet

Hampaasta leviävän tulehduksen yleisiä oireita ovat kipu, imusolmukkeiden paikallinen suurentuminen ja turvotus hampaan seudulla. Oireisiin voi liittyä myös erilaisia yleisoireita, kuten kuumeilua. Jos oireiden yhteydessä esiintyy vaikeuksia nielemisessä, puhumisessa, pään kääntämisessä tai hengityksessä, voi kyseessä olla jo vakavampi, sairaalahoitoa vaativa tulehdus.

Myös ikeneen muodostuva märkäpesäke eli absessi voi liittyä hammasperäiseen infektioon. Äkillinen korkean kuumeen nousu tai oireiden nopea kehittyminen voivat kieliä pikaisesta avun tarpeesta.

Hammasperäisten tulehdusten hoito

Oireiden ilmaantuessa on syytä ottaa pikimmiten yhteyttä hammaslääkäripäivystykseen, jotta hoitoon pääsy onnistuisi mahdollisimman nopeasti. Vastaanotolla suoritetaan aluksi kokonaisvaltainen tutkimus, jonka avulla arvioidaan potilaan hoidon tarve. Tutkimukseen sisältyy myös suun ja leukojen alueen panoraamakuvaus, jonka avulla saadaan kattavammin tietoa tulehduksen leviämisestä.

Joissain tapauksissa, jos potilaalla on jokin infektioihin liittyviin komplikaatioihin altistava sairaus tai tulehdusoireet ovat vakavia, voi hammaslääkärin olla aiheellista ohjata potilas suoraan sairaalahoitoon. Siksi on tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille myös muista sairauksista ja lääkityksistä.

Tulehduksen tärkein hoitomuoto on tulehduksen syyn poistaminen, mikä edellyttää käytännössä usein hammasytimen tai koko hampaan poistamista. Mikrobilääkitys on hyvä keino estää infektiota leviämästä, mutta sen tarkoituksena ei ole viivyttää varsinaisen hammaslääketieteellisen hoidon aloittamista. Nykyisten suositusten mukaisesti perusterveelle potilaalle voi usein riittää pelkkä mikrobilääkityksen kerta-annos ennen hammashoidollisia toimenpiteitä.

Tulehduksen hoitamisen jälkeinen seuranta on tärkeää, jotta infektion poistumisesta voidaan varmistua. Tarvittaessa voidaan turvautua vielä jatkotoimenpiteisiin tulehduksen hillitsemiseksi. Seurantakäynti hammaslääkärin vastaanotolle voidaan tehdä jo parin päivän kuluessa hoidon aloittamisesta.

Miten hammasperäisiä infektioita ehkäistään?

Kuten muidenkin suun sairauksien kohdalla, myös hammasperäisten infektioiden suhteen on ennaltaehkäisyllä tärkeä merkitys. Huolellisen hampaiden puhdistamisen avulla voidaan ehkäistä tulehduksien syntymistä suussa. Koska suun tulehdukset voivat edetä myös piilevinä, on hammastarkastuksessa käytävä säännöllisesti. Mitä aiemmin alkavat suun tulehdukset pystytään havaitsemaan, sitä helpompaa ja potilaalle edullisempaa on niiden hoidattaminen verrattuna pitkälle edenneisiin tulehduksiin.

Lue lisää aiheesta:

Hammastarkastus on edullinen satsaus terveyteen

Hammasytimen tulehdus eli pulpiitti

Mikä on perikoroniitti?

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II