• facebook
  • google
  • twitter

Hammasproteesit – kiinteän ja irrotettavan hammasproteesin erot

  • Posted on: 15.3.2019
  • By:

Hammaskaarelta voi puuttua yksi tai useampi hammas monesta syystä. Puuttuvat hampaat on monesti syytä korvata proteesilla, sillä ne voivat aiheuttaa niin toiminnallista kuin esteettistä haittaa.

Hammasproteesit voidaan jakaa kahteen luokkaan kiinteisiin proteeseihin ja irrotettaviin proteeseihin. On hyvä tuntea eri proteesit ja niiden käyttötarkoitus. Sopiva hoitomuoto valitaan yhdessä hammaslääkärin kanssa.

hammasproteesit

 

 

 

 

 

Miksi puuttuva hammas kannattaa korvata?

Hammaskaarelta puuttuva hammas tai useampi voi aiheuttaa monenlaista toiminnallista haittaa. Hampaiden tärkein tehtävä on tietenkin ruoan hienontaminen. Puuttuva hammas voi aiheuttaa purennan epätasapainon, jolloin muut hampaat saavat ylimääräistä rasitusta ja niihin voi syntyä asentovirheitä. Erityisesti puuttuvan hampaan viereiset hampaat ja vastapurijana toimiva hammas ovat alttiita asentovirheille. Purennan lisäksi hampailla on merkittävä tehtävä puheen ja äänteiden tuottamisessa.

Toiminnallisten haittojen lisäksi puuttuvat hampaat aiheuttavat monesti esteettistä haittaa. Hampaiden kunto on monelle merkittävä tekijä esimerkiksi itsetunnon kannalta.

Mikä ero on kiinteällä ja irrotettavalla hammasproteesilla?

Kiinteän ja irrotettavan proteesin perusero on selvä jo nimistä. Kiinteä proteesi kiinnitetään suuhun pysyvästi eikä sitä voi itse ottaa irti. Irrotettava proteesi taas on potilaan itse irrotettavissa. Kiinteissä proteeseissa materiaalina käytetään usein keramiaa, irrotettavat proteesit valmistetaan akryylimuovista ja niissä voi olla metallisia tuki- ja kiinnnitysosia.

Kiinteä hammasproteesi hoidetaan samoin kuin omat, oikeat hampaat. Irrotettavan hammasproteesin hoito taas poikkeaa omien hampaiden hoidosta.

Vaikka hammasproteesit itsessään eivät reikiinny tai tulehdu, on niiden puhdistus ja oikeanlainen hoito yhtä tärkeää kuin omien hampaiden. Proteeseihin ja niiden ympärille voi kertyä bakteereita ja huonokuntoinen tai huonosti istuva proteesi altistaa suun limakalvot hankaumille ja sienitulehduksille. Huonokuntoinen proteesi on altis myös värjäymille.

Irrotettavat proteesit otetaan pois suusta puhdistusta varten ja ne pestään miedolla pesuaineella erityistä harjaa käyttäen. Irrotettavien proteesin puhdistukseen ei koskaan käytetä hammastahnaa, sillä tahna voi naarmuttaa proteesia.

Lue lisää irrotettavien hammasproteesien hoidosta täällä.

Kiinteät hammasproteesit

Kiinteät hammasproteesit ovat nykyään suosittu vaihtoehto, sillä niillä saadaan luonnollisen näköinen ja tuntoinen sekä pitkäkestoinen ratkaisu. Kiinteiden proteesien hoito on myös helppoa.

Kiinteitä hammasproteeseja ovat hammasimplantit, hammassillat ja hammaskruunut. Myös hammaslaminaatit luetaan osaksi kiinteää protetiikkaa, vaikka ne kiinnitetäänkin omien hampaiden päälle eikä niillä korvata puuttuvia hampaita.

Hammasimplantti on suosittu ratkaisu yksittäisen hampaan korvaamiseen. Hammaskruunulla voidaan korvata hammas, jonka juuri on terve ja ehjä. Jos hampaan juuri on menetetty pitää hammaskruunu kiinnittää implantilla. Viereisiin hampaisiin kiinnitettävä hammassilta voi korvata yhden tai useamman hampaan kerrallaan.

Irrotettavat hammasproteesit

Irrotettavat hammasproteesit jaetaan kokoproteeseihin ja osaproteeseihin. Kun proteesilla korvataan kaikki hammasrivistön hampaat puhutaan kokoproteesista ja osaproteesi korvaa vastaavasti muutaman puuttuvan hampaan. Jos proteesiin on valettu metallisia tuki- tai kiinnitysosia, käytetään siitä nimitystä rankaproteesi.

Koko- tai osaproteesi voi olla myös niin sanottu peittoproteesi. Tämä tarkoittaa, että proteesi valmistetaan omien jäljellä olevien hammasjuurien tai hammasimplanttien päälle. Peittoproteesi on edelleen irrotettava, mutta proteesin kiinnitys on tukevampi ja tuntuma, että puree omilla hampailla säilyy.

Irrotettavien proteesien kohdalla on tärkeää tarkastuttaa proteesin kunto säännöllisesti hammaslääkärin vastaanotolla. Näin varmistetaan, että proteesin istuvuus säilyy ja proteesi on hyvässä kunnossa.

Lue lisää:

Hammasimplanttien kiinnitys

Tietoa hammaskruunua harkitsevalle

Tietoa hammassillasta

Proteettiset hoidot

Kenelle hammaslaminaatit sopivat?

Hammaslääkärikeskus Furka

TÄSTÄ OULUN NETTIAJANVARAUKSEEN

TÄSTÄ IIN NETTIAJANVARAUKSEEN