• facebook
  • google
  • twitter

Hampaiden harjauksen aloittaminen

  • Posted on: 20.11.2018
  • By:

Hampaiden harjauksen aloittaminen tulee ajoittaa heti lapsen ensimmäisen hampaan puhkeamiseen. Hampaiden harjauksen lisäksi lapselle on hyvä opettaa säännölliset ja terveelliset ruokailutavat, joilla hampaat ja suu pysyvät terveinä.

Vanhempien tehtävä on lapsen hammashoidosta huolehtiminen. Vanhempien on hyvä muistaa pitää huoli myös omasta suuhygieniasta.

Hampaiden harjauksen aloittaminen

 

 

 

 

 

Karieksen ehkäisy vauvaikäisellä

Karies on tarttuva tauti, joka aiheuttaa hampaiden reikiintymistä. Vanhemmat voivat ehkäistä tai myöhentää lapsen kariestartuntaa omilla toimillaan. Mitä vähemmän vanhemmilla on kariesta aiheuttavia bakteereja suussa, sitä vaikeampaa tartunta lapseen on.

Vanhempien on hyvä huolehtia omasta suuhygienistaan sekä suun terveydestä ja toimia näin hyvänä esimerkkinä lapsilleen. Hammaslääkäripelon on myös todettu ”tarttuvan” perheen sisällä, joten vanhempien asenteilla on merkitystä.

Kariesbakteerit tarttuvat vanhemmilta lapseen sylkikontaktissa. Useimmiten tartunta tapahtuu, kun lapsen vanhempi käyttää lapsen lusikkaa tai tuttia omassa suussaan. Tästä syystä lapsilla tulisikin käyttää omaa lusikkaa. Vauvan tutti on myös hyvä puhdistaa usein juoksevan veden alla.

Kariestartunnan ehkäisyn lisäksi on hyvä välttää sokeristen välipalojen ja juomien antamista pienelle lapselle. Sokeri auttaa haitallisia bakteereja kiinnittymään hampaisiin. Makeiden välipalojen nauttiminen ja kariesbakteeri yhdessä altistavat lapsen hampaat reikiintymiselle.

Hampaiden harjauksen aloittaminen

Hampaiden harjauksen aloittaminen vauvaikäisellä ajoitetaan ensimmäisen hampaan puhkeamiseen. Tyypillisesti vauvan ensimmäiset hampaat puhkeavat noin 4 – 5 kuukauden iässä.

Vauvaikäisen hampaat harjataan pehmeällä vauvaharjalla. Hampaat pestään kahdesti päivässä, mutta alle 3-vuotialle fluorihammastahnaa käytetään vain kerran päivässä. Fluorihammastahnaa laitetaan harjalle pieni sipaisu ja tahnan fluoridipitoisuuden tulisi olla 1 000 – 1 100 ppm. Toisella pesukerralla alle 3-vuotiaan hampaat voi pestä ilman tahnaa tai käyttää fluoritonta hammastahnaa.

Pienten lasten vanhempien on myös hyvä ottaa selvää asuinpaikkansa käyttöveden fluoridipitoisuudesta. Mikäli käyttöveden fluoridipitoisuus on yli 0,7 mg/l, mutta alle 1,5 mg/l, alle 6-vuotiaille suositellaan hammastahnaa, jonka fluoridipitoisuus on enintään 500 ppm. Jos käyttöveden fluoridipitoisuus on yli 1,5mg/l, alle 6-vuotiaille ei suositella ollenkaan fluorihammastahnan käyttöä.

Hampaiden harjauksen opettelusta ja hammastahnan käytöstä lapsilla voit aina kysyä neuvoa hammaslääkäriltäsi tai suuhygienistiltäsi.

Lue lisää:

Lasten hammashoito

Lapsen hampaiden puhkeaminen

Hammaslääkärikeskus Furka

TÄSTÄ OULUN NETTIAJANVARAUKSEEN

TÄSTÄ IIN NETTIAJANVARAUKSEEN