• facebook
  • google
  • twitter

Kuorsaushoito

Kuorsauksen hoito kuorsauskiskon avulla

Kuorsaaminen on ikävä vaiva, joka haittaa sosiaalista elämää ja vaikuttaa usein myös kuorsaajan itsensä elämänlaatuun. Kuorsaukseen voi saada apua lääkärin lisäksi myös hammaslääkärin vastaanotolta.

Kuorsauskisko on hyvä keino kuorsauksen hoitoon.

Mitä kuorsaus on?

Kuorsaus saa alkunsa, kun suulaen takaosa veltostuu unen aikana niin, että nielun ilmatila pienenee ja hengitysilma estyy kulkemasta vapaasti nenän, suun ja nielun kautta. Pienentyneen ilmatilan seurauksena pehmeä suulaki värisee hengitettäessä, ja siitä syntyvää ääntä kutsutaan kuorsaukseksi.

Kuorsaus on suhteellisen yleinen ilmiö, jota voi esiintyä kaikenikäisillä. Satunnainen kuorsaus ei vielä hankaloita elämää siinä määrin, että hoitoon olisi syytä hakeutua, mutta toistuva ja häiritsevä kuorsaus voi muodostua ongelmaksi sekä kuorsaajalle että hänen lähipiirilleen.

Ylipainon tiedetään olevan yhteydessä kuorsaukseen, ja miehillä kuorsausta esiintyy useammin kuin naisilla. Tupakointi ja runsas alkoholin käyttö voivat niin ikään olla syypäitä kuorsauksen esiintymiseen, mutta vaiva voi johtua myös fysiologisista seikoista. Lyhyt kaula, ahdas nenä tai nielu sekä kookkaat nielurisat voivat lisätä alttiutta kuorsaamiselle.

Uniapnea ja kuorsaaminen

Noin joka kymmenennellä kuorsaajalla kuorsaukseen liittyy unenaikaisia hengityskatkoja, jolloin kyseessä on niin kutsuttu obstruktiivinen uniapnea. Hengityskatkokset voivat kestää useita sekunteja, ja päättyvät usein korahdukseen, kun hengitys alkaa kulkea uudelleen. Näiden hengityskatkosten takia uni jää katkonaiseksi, ja henkilö voi olla päivisin hyvin väsynyt ja jopa nukahdella päivän mittaan. Uniapnea voi aiheuttaa myös ärtyisyyttä ja muistivaikeuksia.

Kuorsauksen hoito

Kuorsauksesta kärsivä voi ensisijaisesti pyrkiä vähentämään kuorsausta itsehoidolla. Koska ylipaino on kuorsauksen merkittävin aiheuttaja, voi painon pudotus saada kuorsauksenkin vähenemään. Tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentäminen voivat myös auttaa kuorsausongelman hoidossa.

Kuorsauskisko ja kuorsaaminen

Jos itsehoito ei riitä helpottamaan kuorsaajan oireita, voi potilas saada avun kuorsauskiskohoidosta. Kuorsauskiskon on todettu olevan tehokas hoitomuoto kuorsauksen sekä lievän tai keskivaikean uniapnean hoidossa.

Kuorsauskisko on akryylimuovinen koje, joka valmistetaan potilaalle yksilöllisesti hammaslääkärin vastaanotolla hampaistosta otettujen jäljennösten perusteella. Kuorsauskisko tuo alaleukaa eteenpäin, avaa nielua ja helpottaa siten hengitysilman kulkua hengitysteissä. Samalla kisko aktivoi nielun lihaksistoa, minkä ansiosta pehmeä suulaki ei pääse ”valahtamaan” ja tukkimaan hengitysteitä.

Kuorsauskiskohoidon esteet ja haittavaikutukset

Kuorsauskiskon soveltuvuus potilaalle arvioidaan hammaslääkärin vastaanotolla. Esimerkiksi vaikea hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodontiitti voi estää kuorsauskiskon käyttämisen, ja kuorsauskiskon valmistaminen voi vaikeutua myös, mikäli potilaalta puuttuu useita hampaita hammaskaarelta.

Kuorsauskisko saattaa aiheuttaa potilaalle aluksi hampaiden ja leukanivelien kipeytymistä ja arkuutta, kun leuan alueen lihaksisto totuttelee kiskojen käytön myötä uuteen asentoon. Lisäksi kuorsauskiskon käyttö saattaa lisätä hetkellisesti syljeneritystä. Usein nämä vaivat kuitenkin katoavat pienen totuttelun jälkeen.

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II