• facebook
  • google
  • twitter

Nukutushammashoito

NUKUTUSHAMMASHOITO

Jos hammashoito pelottaa, voimme käyttää rauhoittavaa esilääkitystä pelon voittamiseksi.

Esilääkitystä käytettäessä tulet vastaanotolle puoli tuntia ennen toimenpidettä, jolloin saat lääkityksen. Toimenpiteen jälkeen tarvitset saattajan kotiin etkä voi ajaa autoa. Useimmissa tapauksissa esilääkitys on riittävä ja hampaat saadaan hoidettua sen avulla.

Jos kuitenkin esilääkityskään ei saa pelkoa väistymään, on mahdollista hoitaa hampaat yleisanestesiassa eli nukutuksessa. Nukutuksessa tehdään kaikki toimenpiteet kerralla, lukuunottamatta toimenpiteitä, joita ei voi tehdä nukutuksessa, kuten juurihoitojen jatko ja purennan tarkistus. Nukutuksessa tehtävässä hammashoidossa hammashoitohenkilökunnan lisäksi on mukana anestesialääkäri ja – hoitaja. Nukutuksessa tehtävä hammashoito on aina vaativa hoitomuoto. Nukutuksen jälkeen sinulla pitää olla täysi-ikäinen, toimintakykyinen aikuinen saattajana kotiinviennissä.

Ennen nukutushoitoa tarvitaan yksi käyntikerta, jolloin otetaan röntgen-kuvat ja tehdään tarkastus, sekä hoidontarpeen arviointi ja keskustellaan toimenpiteistä.Nukutushoitoa suunniteltaessa tarvitaan täydelliset tiedot terveydentilasta, allergioista ja lääkityksistä. Jos terveydentilassasi on poikkeavuuksia, tarvitaan mahdollisesti verikokeita tai lääkärinlausunto nukutusta varten. Kaikki tämä on tarpeellista sinun parastasi ajatellen, jotta nukutushoito olisi mahdollisimman turvallista.

Nukutushoidon jälkeen pyritään siihen, että kävisit vuosittain hammastarkastuksissa, jotta hampaiden ja suun kunto pysyisivät hyvänä eikä nukutushoitoa enää tarvittaisi.