• facebook
  • google
  • twitter

Oikomishoito voidaan toteuttaa myös aikuisiällä

  • Posted on: 12.3.2015
  • By:

Oikomishoitoa myös aikuisille

Aikuisiällä oikomishoitoon hakeudutaan monista eri syistä. Yhden mielestä esteettistä hymyä varten tarvitaan tasainen ja suora hammasrivistö. Tällöin oikomishoito voidaan kokea edullisena satsauksena itsevarmuuteen. Toiselle väärin asemoitunut purenta aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa syömistä. Kolmannelle liian tiiviit hammasvälit aiheuttavat jatkuvaa puhtaanapito-ongelmaa, mikä altistaa iensairauksille ja hampaiden reikiintymiselle.

Usein oikomishoidon ajatellaan olevan mahdollista vain lapsuus- tai nuoruusiässä. Nykyään oikomishoitoja tehdään kuitenkin yhä useammin myös aikuisille. Aikuisten oikomishoidot toteutetaan tyypillisesti huomaamattomilla oikomiskojeilla, jolloin oikomishoidon tuottama esteettinen haitta saadaan minimoitua.

Oikomishoidon aloittamista ei tarvitse jännittää

Oikomishoitoon hakeutuvat aikuiset suhtautuvat hoitoon tyypillisesti ristiriitaisin odotuksin. Hoidon esteettisellä ja toiminnallisella lopputuloksella voi olla hoidettavan elämän mullistava positiivinen vaikutus. Toisaalta hoitoa voidaan kestonsa puolesta pitää kuormittavana.

Oikomishoidon suhteen kärsivällisyys on valttia, sillä muutokset toteutetaan vähitellen. Näin oikomishoito on turvallista ja hampaille ystävällistä. Hoidonaikaiseen haittaan voidaan vaikuttaa oikealla opastuksella ja edistyneillä oikomismenetelmillä.

Matalaprofiilisilla kiinnikkeillä kojeiden aiheuttamat häiriöt saadaan minimoitua. Kokemukset hoidon ajalta ovat osoittaneet, että ylimääräisiin kiinnikkeisiin suussa tottuu nopeasti, samoin kuin alun tyypilliseen puruarkuuteen ja sitkeiden ruokien (kuten porkkanan) välttelyynkin.

Varsinaisen oikomishoidon jälkeen siirrytään vielä niin sanottuun ylläpitovaiheeseen. Ylläpidon avulla varmistetaan, että oikomishoidon tulokset ovat pysyviä eikä hampaiden asento pääse palautumaan entiselleen. Oikomishoidon kokonaiskesto vaihtelee yksilöllisesti. Oikomishoidon aikataulusta ja arvioidusta kestosta keskustellaan yhdessä asiakkaan ja oikovan hammaslääkärin kanssa aina ennen hoidon aloittamista.

Oikomishoito vaatii erityisosaamista

Oikovalta hammaslääkäriltä vaaditaan oikomishoidollista erityisosaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oikomishoitoon tuleva aikuinen päätyy oikomishoidon erikoishammaslääkärin vastaanotolle.

Ensimmäisellä konsultaatiokäynnillä oiottavalle laaditaan hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan purentatilanne sekä kasvojen luu- ja pehmytkudosrakenne. Samalla hoidettava saa tietoa eri oikomismenetelmistä ja niiden hinnoista. Hammaslääkärikeskus Furkassa oikomishoidot toteutetaan tyypillisesti kiinteillä kojeilla, joita meillä on käytössä kolme erilaista tekniikkaa riippuen potilaan vaatimuksista kojeen esteettisyyden suhteen.

Perinteisessä kojeessa metalliset kiinnikkeet ovat hampaiden etupinnalla. Kiinnikkeet voivat olla myös hampaan väriset, jolloin ne eivät herätä niin paljon huomiota. Hoito voidaan toteuttaa myös näkymättömästi hampaiden takapinnoille liimattavilla kiinnikkeillä.

Oikomishoitoa myös näkymättömillä kojeilla

Oikominen näkymättömillä kojeilla on Furkan kysytyin oikomismenetelmä. Näkymättömät kojeet poikkeavat perinteisistä menetelmistä siten, että kiinnikkeet asetetaan hampaiden taakse. Hampaiden taakse asetettavien oikomiskojeiden avulla toteutettavaa oikomishoitoa kutsutaan myös linguaalitekniikaksi, sillä kiinnikkeet sijaitsevat huomaamattomasti kielen puolella. Perinteiset metalliset tai hampaanväriset kiinnikkeet asetetaan hampaan etupuolelle, mikä voi joidenkin mielestä aiheuttaa kosmeettista haittaa.

blogikuva

Yllä vasemmalla hampaiden tila ennen hoidon aloittamista. Keskikuvasta näkyy, miten näkymättömät oikomiskojeet sijoitetaan näkymättömiin hampaiden taakse. Oikeanpuoleisesta kuvasta näkyvät hoidon tulokset.

Furkassa näkymättömillä kojeilla toteutettavaa tekniikkaa on toteutettu pisimpään Suomessa, jo vuoden 1990 alusta alkaen. Käytössämme on uusi tekniikka, joka on erittäin tarkka ja tehokas. Lisäksi se on edullisempi verrattuna aikaisempaan tekniikkaan. Furkassa oikomishoidon toteuttamisesta vastaa Suomen vuoden 2014 parhaaksi oikomishoidon erikoishammaslääkäriksi valittu Tuomo Kantomaa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus näkymättömistä oikomiskojeista.

Oikomishoidon tavoitteena on sekä toiminnallisesti että esteettisesti hyvä purenta. Oikomishoidon erikoishammaslääkärin koulutus ja pitkä kokemus kaikenikäisten oikomishoidosta takaavat hoitosuunnitelman toteutumisen aikataulussa ja turvallisesti pysyen ennalta sovitussa kustannusarviossa.

 

Lue lisää aiheesta:

Esteettinen hammashoito

Lisätietoa oikomishoidosta

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II