• facebook
  • google
  • twitter

Proteettiset hoidot

hammasproteesi

Irrotettava hammasproteesi

Irrotettavilla, kokonaan akryylistä tai akryylistä ja metallista valmistettavilla hammasproteeseilla voidaan korvata yksi tai useampi puuttuva hammas. Tapauksessa, jossa korvataan kaikki hampaat, proteesirakennetta kutsutaan kokoproteesiksi. Jos kysymyksessä on vain muutaman hampaan puutos, puhutaan osaproteesista. Jos proteesirakenteeseen valetaan metalliosia, kuten omiin, jäljellä oleviin hampaisiin ulottuvia tuki- tai kiinnitysrakenteita, pinteitä tai suulaen yli kulkevia ja proteesihampaita yhdistäviä metallikaaria, puhutaan rankaproteesista.

Metallinen osaproteesi voidaan tehdä hyvin ohueksi, joten se on usein pelkästään akryylistä tehtyä osaproteesia kevyempi ja sirompi. Rankaproteesi on myös jäljellä olevien omien hampaiden tukikudosten kannalta ystävällisempi. Myös proteesihygienian ylläpito rankaproteesia käytettäessä on helpompaa.

Irrotettava osaproteesi tai kokoproteesi voidaan valmistaa myös omien, vielä leukaluussa olevien hammasjuurien tai implanttien päälle, jolloin proteesityyppi on nimeltään peittoproteesi. Tällainen proteesi voidaan tukea ja kiinnittää jäljellä oleviin hammasjuuriin. Ennen proteesin valmistamista valitaan ne hampaat, joiden kunto on riittävän hyvä ja jotka voidaan tarvittaessa hoitaa ja jotka kannattaa säilyttää. Tällä hoitomuodolla saadaan proteesille parempi kiinnitys, tuki ja pysyvyys omien hammasjuurten suojellessa limakalvoja pureskelun aikana ja tuntuma siitä, että purraan vielä osittain omilla hampailla, säilyy.

Joskus on tarve valmistaa osaproteesi valmiiksi heti hammaspoistojen yhteydessä välittömästi, esimerkiksi etuhammaspoistojen yhteydessä. Tällöin hammasproteesia täytyy usein tiivistää pohjaamalla melko pian.

Irtoproteesien hoito

Kaikki hammasproteesit tarvitsevat päivittäistä puhdistusta ja huolenpitoa sekä vuosittaista hammaslääkärin tekemää koko suun ja proteesin ja sen toiminnan tutkimusta. Hyvin limakalvoilla ja hampailla istuva ja purennaltaan tasapainoinen proteesi on suun terveyden ja proteesin käytön kannalta tärkeää. Proteesin toiminnan ja samalla koko purentatoiminnan palauttaminen voi vaatia protesin pohjausta (tiivistystä), purennan tasoitushiontaa ja joissakin tapauksissa uuden proteesin valmistamista. Nämä voidaan todeta säännöllisessä hammaslääkärin tekemässä tutkimuksessa.

Irrotettavan hammasproteesin hoito-ohjeet löydät täältä.

Implanttikiinnitteinen kokoproteesi

Hammasimplantteja voidaan käyttää myös huonosti pysyvien irrotettavien proteesien tukemiseen. Tyypillisin tilanne on alaleuan kokoproteesi, joka tuetaan vähintään kahdella etuhammasalueelle sijoitettavalla implantilla. Hammasproteesi on edelleen irrotettava ja tästä johtuen implanttialueiden puhdistus on varsin helppoa.

Lue lisää hammasimplanteista.

 

Vastaanotoltamme saat myös monipuoliset kiinteän protetiikan ratkaisut, kuten hammasimplantit, hammaskruunut ja sillat.

Lue lisää kiinteästä protetiikasta täältä.