• facebook
  • google
  • twitter

Purentavaivat ja purennan kuntoutushoito

 

Purentakiskot vähentävät yöllistä narskuttelua.

Erilaiset purentavaivat ovat yleisiä, ja niitä esiintyy kaiken ikäisillä. Lievät purentavaivat eivät yleensä vaadi hoitoa, mutta kivuliaat tai muuten rajoittavat oireet vaativat tutkimuksia ja niiden perusteella suunniteltua kuntoutusta.

Mistä purentavaivat johtuvat?

Purentavaivat voivat syntyä esimerkiksi hampaisiin tai leukaan kohdistuneiden tapaturmien tai purentavirheiden seurauksena. Yksi tavallisimmista purentavaivojen aiheuttajista on hampaiden narskuttelu eli bruksismi, joka lisää puremalihasten ja leukanivelten rasitusta ja vaikuttaa pitkittyessään haitallisesti purentaelimistön kudoksiin. Narskuttelu voi ilmetä esimerkiksi hampaiden tahattomana, edestakaisena kiristelynä, alaleuan jäykistymisenä tai tahdosta riippumattomana hampaiden yhteen puristamisena.

Muita purentavaivojen syitä voivat olla esimerkiksi tiukka yhteenpureminen, nivelvälilevyn luiskahtaminen tai nivelreuma.

Päänsärky voi paljastaa purentavaivan

Purennan toiminnan häiriöt voivat olla leukanivelperäisiä tai lihasperäisiä. Tyypillisiä purentavaivoja ovat esimerkiksi leukanivelten naksahtelu tai rahina, alaleuan liikehäiriöt, suun avaamisongelmat ja kivut puremalihaksissa tai leukanivelissä. Jatkuva ja selittämätön päänsärky, korvakivut sekä niska- ja hartiavaivat saattavat myös kieliä purentavaivoista.

Narskuttelua esiintyy usein nukkuessa, joten vaiva saattaa pysyä piilossa pitkään. Päivisin bruksismia saattaa esiintyä esimerkiksi hermostuttavien tai jännittävien tilanteiden yhteydessä. Bruksismi aiheuttaa hampaiden kulumista ja lohkeilua, ja sen voi huomata esimerkiksi paikkojen toistuvasta irtoamisesta. Toisinaan bruksismin havaitsee ensimmäisenä puoliso, joka kuulee narskuttelusta aiheutuvat äänet bruksaajan itsensä nukkuessa.

Purentavaivojen toteaminen ja hoito

Purentavaivat todetaan oireiden ja hammaslääkärin suorittaman purentafysiologisen tutkimuksen perusteella. Ennen hoitoa voidaan tehdä myös rtg-tutkimus tarpeen mukaan.

Purentavaivojen hoitona voidaan käyttää akryylimuovista purentakiskoa, joka valmistetaan yksilöllisesti asiakkaalle sopivaksi. Purentakisko rentouttaa puremalihaksia, vähentää rasitusta leukanivelissä ja suojaa hampaita kulumiselta. Kiskoa pidetään ylä- tai alahampaiden suojana yleensä yöaikaan ja joskus tarvittaessa myös päivisin.

Purentakiskohoidon lisäksi hampaita joudutaan toisinaan hiomaan purennan tasapainottamiseksi, ja tarvittaessa kiskohoidon tukena voidaan käyttää fysioterapeuttisia hoitoja tai lääkehoitoa. Hammaspuutoksissa purentaa voidaan tasapainottaa proteettisella hoidolla, ja purentavirheen korjaamiseksi voi oikojahammaslääkärin tekemä tutkimus ja hampaiden oikomishoito olla joissain tapauksissa aiheellista.

Potilaan omaehtoinen puremalihasten jumppaaminen, rentoutus ja hieronta voivat helpottaa purentavaivojen oireita. Stressin tiedetään pahentavan narskuttelua, joten sen välttäminen on myös avuksi purentavaivojen hoidossa.

 

Lue lisää aiheesta:

Purentakisko suojaa narskuttelijan hampaita

Oikomishoito voidaan toteuttaa myös aikuisiällä

Purentavaivat päänsäryn taustalla?

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II