• facebook
  • google
  • twitter

Purentavaivat päänsäryn taustalla?

  • Posted on: 21.8.2018
  • By:

Jatkuvan päänsäryn taustalla voi joskus olla purentavaivat. Purentavaivat voivat myös oirella korvan, kasvojen tai niska- ja hartia-alueen kipuina. Purentavaivat ovat ovat joko leukanivel- tai lihasperäisiä.

Tavallisia purentavaivoja ovat esimerkiksi hampaiden narskuttelu, eli bruksismi, leukanivelen rahina tai naksahtelu sekä suun avaamisen ongelmat. Purentavaivat voidaan todeta hammaslääkärin purentafysiologisessa tutkimuksessa.

Purentavaivat

 

 

 

 

 

Purentavaivat – toteaminen

Jos kärsii toistuvasta päänsärystä, jolle ei ole löytynyt muuta selitystä, on syytä hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle purentafysiologiseen tutkimukseen.

Tavallisen hammaslääkärin tarkastuksen yhteydessä tutkitaan leukanivel, mutta purentavaivoja epäillessä tehdään laajempi tutkimus. Purenta, leukanivelen liikkuvuus sekä mahdolliset poikkeukset, kuten turvotus lihaksissa tai leukanivelessä, tutkitaan kliinisin menetelmin. Lisäksi kuunnellaan leukanivelestä kuuluvia ääniä sekä tarkastetaan hampaiden, suun limakalvojen ja kielen kunto.

Kliinisten tutkimusmenetelmien lisänä voidaan tarvittaessa käyttää röntgenkuvausta. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös potilaan yleinen terveydentila sekä mahdolliset kasvoihin tai leukaan kohdistuneet traumat.

Purentavaivojen taustalla voi olla esimerkiksi hampaiden narskuttelu, hampaiden luja yhteenpureminen, niskavälilevyn luiskahtaminen pois paikoiltaan, purennan epätasapaino tai nivelreuma.

Purentavaivat – hoito

Purentavaivojen hoidossa tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan rasituksen pienentäminen sekä purentaelinten normaalin toiminnan palauttaminen.

Hoitomuotoja purentavaivoihin on monia. Narskuttelua, eli bruksismia, hoidetaan purentakiskolla. Kiskoa käytetään useimmiten öisin ja se suojaa hampaita sekä rentouttaa lihaksia.

Purentavaivojen hoitoon voidaan tarvita myös hampaiden oikomishoitoa. Oikomishoidon suunnittelee ja toteuttaa oikomiseen erikoistunut hammaslääkäri. Oikomishoito voidaan tehdä myös aikuisena, se ei ole vain lasten juttu.

Purentavaivoja hoidetaan joskus hiomalla hampaita purennan tasapainottamiseksi. Puuttuvien hampaiden korvaaminen proteesilla voi myös olla apu purennan tasapainottamiseksi ja purentavaivojen helpottamiseksi.

Apuna voidaan käyttää myös fysioterapiaa ja tarvittaessa lääkehoitoa. Potilasta ohjeistetaan myös omatoimiseen hoitoon, kuten purentalihasten jumppaamiseen, rentouttamiseen ja hierontaan. Stressi usein pahentaa purentavaivoja, joten stressin välttäminen helpottaa myös oireita.

Älä jää siis turhaan kärsimään jatkuvista päänsäryistä tai muista oireista, vaan ota yhteys hammaslääkäriisi ja varaa aika purentafysiologiseen tutkimukseen. Purentavaivoja voidaan helpottaa!

Lue lisää:

Purentakisko suojaa narskuttelijan hampaita

Oikomishoito voidaan toteuttaa myös aikuisiällä

Purentavaivat ja purennan kuntoutushoidot

Hammaslääkärikeskus Furka

TÄSTÄ OULUN NETTIAJANVARAUKSEEN

TÄSTÄ IIN NETTIAJANVARAUKSEEN