• facebook
  • google
  • twitter

Suukirurgiset palvelut

Suukirurgia

Suu- ja leukakirurgialla tarkoitetaan sellaisia hammaslääkärin palveluita, joihin sisältyy purentaelimistön alueen ongelmien diagnosointia sekä erilaisia kirurgisia toimenpiteitä. Yleisiä suukirurgisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi hampaiden poistot, viisaudenhampaan leikkaukselliset poistot, juurenpään leikkaukset sekä hammasimplanttien asentaminen. Myös koepalojen otto kuuluu suukirurgian piiriin.

Suukirurgiset toimenpiteet suoritetaan aina paikallispuudutuksessa, joten toimenpiteet ovat potilaalle kivuttomia. Vaativimmat kirurgiset toimenpiteet tekee suukirurgi.

Hampaan leikkauksellinen poisto

Hampaan poisto voidaan suorittaa leikkauksellisesti silloin, kun poistaminen tavallisin keinoin ei syystä tai toisesta onnistu. Hammas voi esimerkiksi sijaita osittain tai kokonaan leukaluun sisällä, minkä ansiosta leikkaus on ainoa mahdollinen keino hampaan poistamiseen.

Tavallinen hampaan poistoa vaativa tilanne on viisaudenhampaan vaillinainen puhkeaminen. Viisaudenhampaan poisto voidaan myös toteuttaa leikkauksellisesti tarvittaessa. Viisaudenhampaita poistetaan leikkaamalla, koska ne eivät aina mahdu puhkeamaan kokonaan suuhun, vaan niiden päälle jää ientä. Tällöin viisaudenhampaan vieruskudokset tulehtuvat, mistä voi aiheutua kovaakin kipua ja turvotusta. Myös suun avaamisessa voi tulla vaikeuksia.

Ennen poistoleikkauksen aloittamista leuan alueesta otetaan rtg-kuva, jonka avulla saadaan selville esimerkiksi juurien määrä ja asento. Poistoleikkauksessa hammasta ympäröivä limakalvo avataan paikallispuudutuksessa, minkä jälkeen hammasta ympäröivää luuta joudutaan tavallisesti hieman poistamaan. Tarpeen vaatiessa hammas pilkotaan pienempiin osiin irrottamisen helpottamiseksi.

Lue lisää hampaan poistosta.

Juurenpään leikkaus eli resektio

Hampaan juurenpään leikkausta eli resektiota voidaan tarvita tapauksissa, joissa tavanomaisella juurihoidolla ei saada hoidettua koko tulehdusaluetta esimerkiksi ahtaiden juurikanavien tai hyvin käyrien juurien takia. Resektiota tarvitaan myös tilanteissa, joissa pitkittyneen tulehduksen seurauksena juurenpäähän on muodostunut pieni nesteen täyttämä rakkula eli kysta.

Leikkauksessa ien avataan niin, että juurenpää saadaan paljastettua. Tämän jälkeen juurenpään tulehtunut kudos poistetaan ja juurenkärki katkaistaan. Lopuksi juurenpäähän laitetaan juurentäyttöainetta ja leikkaushaava suljetaan ompeleilla. Toimenpide on kokonaisuudessaan pieni ja kivuton.

Lue lisää juurihoidosta.

Lue lisää hampaan juurenpään leikkauksesta.

Hammasimplantti

Puuttuvan hampaan korvaaminen hammasimplantin eli keinojuuren avulla on yksi tavallisimmista suukirurgisista toimenpiteistä. Hammasimplantin avulla voidaan korvata pysyvästi niin yksittäisiä kuin useampiakin hampaita.

Hammasimplantti on titaaninen, leukaluuhun asennettava keinojuuri, jonka päälle luonnollisen hampaan näköinen proteesi voidaan kiinnittää. Tapauksesta ja korvattavien hampaiden määrästä riippuen näkyvä proteesi voi olla esimerkiksi hammaskruunu tai useamman hampaan hammassilta. Implanttileikkaus tehdään paikallispuudutuksessa ja se kestää ½-1 tunnin. Leikkauksen jälkeen ei ole kipuja tai ne ovat vähäisiä.

Myös irrotettavien hammasproteesien pysymistä voidaan tukea keinojuurien avulla. Kokoproteesi voidaan kiinnittää leukaluuhun, niin että sillä on mukavampi ja tehokkaampi pureskella. Kiinnitys tapahtuu kahdella tai useammalla implantilla.

Lue lisää hammasimplantista.

Koepalojen otot

Jos suun pehmytkudoksissa havaitaan tavallisesta poikkeavia limakalvomuutoksia, voidaan alueelta ottaa koepala. Koepala otetaan paikallispuudutuksessa, minkä jälkeen se lähetetään tutkittavaksi laboratorioon. Pienet limakalvomuutokset poistetaan yleensä kokonaan, kun taas suuremmista muutoksista otetaan pieni koepala niin, että mukaan saadaan vertailuun myös hieman tervettä limakalvoa.

Myös kovakudoksista joudutaan toisinaan ottamaan koepaloja esimerkiksi rtg-kuvista löytyneiden poikkeavuuksien yhteydessä. Sekä pehmyt- että kovakudoksien kohdalla kudosmuutosten sopivasta hoidosta päätetään diagnoosin varmistuttua.

Muita suukirurgisia toimenpiteitä

Suu- ja leukakirurgian alaan kuuluu myös joukko muita toimenpiteitä, joiden avulla voidaan hoitaa erilaisia hampaiston ja lähialueen kudosten ongelmia. Suukirurgiaan erikoistuneen hammaslääkärin toimialaan kuuluvat myös esimerkiksi leuan alueen kystien ja hyvälaatuisten pehmytkudosmuutosten poistaminen sekä limakalvon liikakasvut esimerkiksi irtoproteesien yhteydessä tai proteesihoitoja suunniteltaessa.

 

Lue lisää aiheesta:

Viisaudenhampaan poistoa ei tarvitse pelätä

Juurihoito

Hammasimplanttien kiinnitys

Hampaan poisto

Suukirurgisen toimenpiteen suunnittelu

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II