• facebook
  • google
  • twitter

Tietoa suusyövästä

  • Posted on: 23.2.2017
  • By:

Suusyöpä on yhteisnimitys kielen, huulen ja muiden suun limakalvoalueiden syöville. Suusyöpä on Suomessa melko harvinainen sairaus, jota esiintyy miehillä hieman enemmän kuin naisilla. Varhainen diagnosointi lisää potilaan paranemisennustetta merkittävästi.

Tupakka jättää jälkensä suuhun.

Suusyövän esiintyminen Suomessa

Suusyöpä ei ole Suomessa kovin yleinen sairaus: uusia suusyöpätapauksia diagnosoidaan Suomessa yhteensä noin 300 vuosittain. Suomalaisista suusyöpää sairastavista potilaista suurin osa paranee, ja mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä todetaan, sitä parempi on potilaan paranemisennuste. Tutkimusten mukaan varhain diagnosoiduista suusyöpäpotilaista 70–80 % on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta.

Suusyöpien esiintyvyys vaihtelee huomattavasti eri maissa. Suomessa miesten huulisyöpätapaukset ovat vähentyneet viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, sillä huulisyövälle altistavat riskitekijät eli tupakointi, ulkotyö ja erityisesti näiden kahden yhdistäminen, ovat vähentyneet vuosien saatossa. Suun sisäiset syövät ovat sen sijaan lisääntyneet hieman viimeisten 30 vuoden aikana.

Suusyövälle altistavat riskitekijät

Suurimpia yksittäisiä suusyövälle altistavia riskitekijöitä ovat tupakka ja alkoholi, ja etenkin tupakan ja alkoholin yhtäaikainen ja pitkäaikainen käyttö voi lisätä suusyövän riskiä. Myös muut tupakkatuotteet, kuten nuuska, ovat tupakan tavoin yhteydessä suusyövän esiintymisalttiuteen. Erityisesti paljon ulkotöitä tekeville henkilöille huulisyövän vaaratekijänä voi olla myös runsaan auringonvalon aiheuttama UV-säteily.

Suusyövän oireet

Yleisimpiä suusyöpään viittaavia oireita ovat esimerkiksi parantumattomat, usein kivuttomat haavaumat, kyhmyt tai patit huulessa tai suun limakalvolla. On hyvä muistaa, että monet suun limakalvoilla esiintyvät ongelmat ovat kuitenkin vaarattomia, ja suun alueella voi esiintyä haavaumia monesta eri syystä. Varsin usein haavauman taustalla on esimerkiksi mekaaninen rasitus, kuten proteesin tai hammaspaikan terävän kulman aiheuttama hankaus limakalvolla. Yleisiä suun haavaumia ovat myös esimerkiksi vaaleat, pyöreäreunaiset aftat, jotka ovat kivuliaita, mutta harmittomia limakalvomuutoksia ja paranevat itsestään.

Mikäli suussa esiintyvät haavaumat tai kyhmyt kestävät useita viikkoja, eikä niille löydy selitystä esimerkiksi mekaanisesta rasituksesta, kannattaa silloin hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle tarkempia tutkimuksia varten. Lue lisää suun limakalvosairauksista.

Suusyövän hoito ja ehkäisy

Jos hammaslääkärillä on syytä epäillä suusyöpää potilaan oireiden perusteella, otetaan limakalvolta kudosnäyte paikallispuudutuksessa. Mahdollinen suusyöpä todetaan kudosnäytteessä esiintyvien solumuutosten pohjalta. Suusyövän tyypistä riippuen hoitomuotona voivat olla esimerkiksi leikkaus, sädehoito tai näistä koostuva yhdistelmähoito. Taudin varhainen toteaminen parantaa potilaan paranemisennustetta merkittävästi.

Suusyövän ehkäisyssä keskeisiä toimenpiteitä ovat riskitekijöiden välttäminen ja säännölliset tarkastukset. Säännölliseen hammastarkastukseen kuuluu hampaiden tutkimuksen ohella myös suun limakalvojen tutkimus, jonka avulla mahdolliset haitalliset limakalvomuutokset voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa.

Säännöllisten tarkastusten ohella omilla elämäntavoilla voi vaikuttaa merkittävästi suusyövän esiintymisriskin vähentämiseen. Tupakkatuotteiden käytön lopettaminen ja alkoholin käytön vähentäminen ovat avaintekijöitä suusyövän ehkäisyssä. Myös monipuolinen ravinto, suuhygieniasta huolehtiminen ja hyvän suojakertoimen sisältävän huulivoiteen käyttö ulkona voivat osaltaan auttaa ehkäisemään suusyövän kehittymistä.

 

Lue lisää:

Suun limakalvosairauksien hoito

Afta, punajäkälä ja muut suun limakalvon ongelmat

Hammastarkastus on edullinen satsaus suun terveyteen

Tupakka, nuuska ja suun terveys

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II