• facebook
  • google
  • twitter

Sydänsairaudet ja suun terveys

  • Posted on: 30.11.2016
  • By:

Terve suu vaikuttaa myös muualle kehoon.

Suun terveyden ylläpitäminen vaikuttaa positiivisesti koko kehon terveyteen. Suun alueella esiintyvät tulehdukset kannattaa pyrkiä hoitamaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta suusta leviävät bakteerit eivät aiheuta ongelmia muualla kehossa.

Parodontiitin yhteys suu- ja verisuonisairauksiin

Suun alueen tulehdukset jäävät usein terveydenhoidossa vähäiselle huomiolle, vaikka niiden merkitys kokonaisterveydelle on verrattain suuri. Tulehdus ienalueella voi hoitamattomana kehittyä hampaiden kiinnityskudosten tulehdukseksi eli parodontiitiksi. Parodontiitissa haitalliset bakteerit pääsevät tunkeutumaan ikenen alle, minkä johdosta hampaita ympäröivät kiinnityskudokset alkavat tuhoutua.

Riski sairastua krooniseen parodontiittiin on yksilöllistä. Sairastumiselle altistavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi puutteellinen suuhygienia, tupakointi, diabetes tai perinnölliset taipumukset. Ientaskuissa ja kiinnityskudoksissa piilevä tulehdus ei välttämättä aiheuta näkyviä oireita, vaikka infektio olisi levinnyt laajalle. Tulehtunut ienkudos voi muodostaa yhteenlaskettuna suuhun jopa kämmenen kokoisen tulehdusalueen.

Hoitamaton parodontiitti pitää elimistössä yllä matala-asteista tulehdustilaa, mikä puolestaan vaikuttaa haitallisesti koko kehon terveyteen. Suurentuneet tulehdusarvot voivat myös lisätä alttiutta sydän- ja verisuonisairauksille. Parodontiitin hoidon avulla voidaan lievittää kehon matala-asteista tulehdusta ja ehkäistä haitallisten bakteerien leviämistä muualle kehoon.

Sydän- ja verisuonilääkitys ja suu

Vaikka sydän- ja verisuonisairaudet eivät sinänsä aiheuta suuoireita, voivat niiden hoidossa käytettävät lääkkeet vaikuttaa myös suuhun. Useiden sydänlääkkeiden sivuvaikutuksiin saattaa kuulua syljenerityksen vähenemistä ja sen aiheuttamaa suun kuivumista. Kuiva suu puolestaan voi altistaa esimerkiksi sienitulehduksille ja hampaiden reikiintymiselle.

Kuivan suun hoitamiseen on useita keinoja, ja esimerkiksi apteekissa on saatavilla erilaisia kuivan suun hoitoon tarkoitettuja suihkeita ja geelejä. Myös riittävä veden juonti ja paljon pureskelua vaativat ruuat voivat lisätä syljeneritystä ja vähentää siten suun kuivumisesta aiheutuvia oireita.

Lue lisää kuivasta suusta.

Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavan potilaan suun hoidossa on joissain tapauksissa aiheellista turvautua ennaltaehkäisevään antibioottilääkitykseen. Antibioottihoidon avulla ehkäistään haitallisten bakteerien pääsemistä verenkiertoon esimerkiksi suukirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Sydän- ja verisuonisairauksista ja niihin käytettävistä lääkityksistä kannattaa aina mainita hoitavalle hammaslääkärille heti hoidon alussa.

Varfariinilääkitys ja hammaslääkärissä käynti

Sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon käytetyllä varfariinilääkityksellä olla vaikutusta joidenkin hammashoidon toimenpiteiden toteuttamiseen. Lääkitys voi vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, joihin saattaa liittyä verenvuotoa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi syventyneiden ientaskujen puhdistus, hampaan poisto tai muut suukirurgiset toimenpiteet. Mikäli käytät varfariinilääkitystä, ota hammaslääkärin vastaanotolle mukaan hoidon seurantakortti, jossa on nähtävillä tuore INR-arvo. Lisätietoja saat sinua hoitavalta hammaslääkäriltä.

Sydän- ja verisuonisairaudet ja suun omahoito

Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavan potilaan suun hoidossa pätevät samat ohjeet kuin muillakin. Hyvä suuhygienia ehkäisee osaltaan suun tulehduksia ja pitää haitallisten bakteerien määrän kurissa. On hyvä muistaa, että suun tulehduksia voi esiintyä myös hampaattomassa suussa, ja esimerkiksi huonosti istuvat proteesit voivat altistaa infektioille.

Tupakointi voi lisätä sekä verisuonisairauksien että iensairauksien riskiä, ja tupakoinnin aiheuttama ääreisverenkierron heikkeneminen voi aiheuttaa sen, että parodontiitin oireisiin kuuluva ikenien verenvuoto saattaa jäädä huomaamatta. Tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen on merkittävä tekijä näiden sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

 

Lue lisää aiheesta:

Suu puhtaaksi! Suun ja hampaiden tehokas kotihoito

Suu ja yleisterveys

Ikääntyneiden hammashoito

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II