• facebook
  • google
  • twitter

Työpaikkahammashoito

TyöpaikkahammashoitoTyöntekijöiden hyvinvointi heijastuu koko työyhteisön hyvinvointiin. Järjestämällä työntekijöille hammashoidon palvelut työnantaja voi olla mukana edistämässä työntekijöiden terveyttä ja ennaltaehkäisemässä pitkäaikaisten suun sairauksien kehittymistä.

Mitä työpaikkahammashoito tarkoittaa?

Työpaikkahammashoidolla tarkoitetaan yrityksen ja hammaslääkäripalveluita tarjoavan tahon välistä sopimusta, jossa työnantaja sitoutuu korvaamaan työntekijöidensä hammashoitokulut joko kokonaan tai osittain. Työpaikkahammashoidon järjestämisestä tulee tehdä yrityksessä kirjallinen päätös, jossa määritellään korvattavien hammashoidon palveluiden laajuus. Yrityksen ja hammaslääkäriaseman välille solmitaan kirjallinen sopimus työpaikkahammashoidon järjestämisestä.

Työpaikkahammashoidon edut

Nykyaikana tiedostetaan yhä paremmin, kuinka suuri merkitys työntekijöiden hyvinvoinnilla on yrityksen menestyksen ja työskentelymotivaation kannalta. Työnantajan järjestämät työterveyspalvelut ovat yhä useammalle yritykselle myös kilpailu- ja rekrytointietu, jota työntekijät arvostavat.

Työnantajan järjestämän hammashoidon tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu suun sairauksien ennaltaehkäisy, mikä osaltaan auttaa vähentämään työntekijöiden sairauspoissaoloja. Säännöllinen hammashoito on siten myös kustannustehokas ratkaisu ja palvelee sekä yrityksen että työntekijän etuja.

Säännöllisten hammastarkastusten avulla myös mahdolliset piilevät suun sairaudet voidaan havaita ajoissa ja hoitaa ennen niiden kroonistumista. Suun terveys vaikuttaa myös yleisterveyteen, joten hammashoito on olennainen osa kokonaisvaltaista työterveyshoitoa.

Työpaikkahammashoidon verovapaus

Työnantajan järjestämä hammashoito on työntekijälle verovapaata, ja työnantajalle hammashoito puolestaan on verovähennyskelpoinen kulu. Verovapauden edellytyksenä on, että työpaikkahammashoito koskee yhdenvertaisesti kaikkia yrityksen työntekijöitä, ja hammashoitokustannukset ovat luonteeltaan tavanomaisia ja kohtuullisia.

Verottomuus toteutuu myös tapauksissa, joissa työntekijältä edellytetään esimerkiksi tiettyä työssäoloaikaa edun saamiseksi tai joissa työpaikkahammashoidon järjestelyissä on eroja esimerkiksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden kesken.

Edulliset hammashoidon palvelut Furkasta

Hammaslääkärikeskus Furkassa työpaikkahammashoito voidaan järjestää joustavasti ja edullisesti. Sopimus laaditaan aina kirjallisena, ja se voidaan räätälöidä kunkin yrityksen tarpeisiin soveltuvaksi. Keskeinen sijaintimme Oulun keskustassa varmistaa, että työntekijöiden hoitoon pääsy onnistuu helposti niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin. Pitkät aukioloaikamme takaavat, että hammashoitoon on mahdollista päästä tarvittaessa myös iltaisin tai viikonloppuisin. Katso yhteystietomme ja aukioloaikamme täältä.

Ennen vastaanotolle saapumista työntekijän on tavallisesti haettava työnantajalta lähete, joka otetaan mukaan vastaanotolle. Furkassa on käytössä Kelan suorakorvausjärjestelmä, jonka avulla hoidosta saatava Kela-korvaus on saatavilla heti kassalta. Tarkempia tietoja sopimuksen laatimisesta, työpaikkahammashoidon mahdollisuuksista ja eduista saat suoraan meiltä numerosta 08 375 190.

 

Lue lisää aiheesta:

Hammastarkastus on edullinen satsaus terveyteen

Suu ja yleisterveys

Suuhygienistin palvelut

 

Hammaslääkärikeskus Furka

NETTIAJANVARAUS OULU

NETTIAJANVARAUS II